7 způsobů jak spolehlivě zabít prezentaci

Jsou řečníci, kteří vám dopřejí dospat to, co jste v noci nestihli. Nebo jejich video vypnete hned po prvních 20 vteřinách. Nikdo z nás k nim nechce patřit. Často se bavíme na jejich účet. Jak se vyhnout 7 nejdůležitějším chybám, které spolehlivě zabijí prezentaci?

1. chyby prezentace – řečník se chlubí tím, čeho už dosáhl

“Mít moc, je jako být dámou. Pokud vám někdo musí říkat, že jí jste, pak jí nejste.” * Margaret Thatcher

margaret_thatcherJeště horší variantou je, když to někdo říká sám o sobě. Začít prezentaci samochválou je zabiják. Začne-li někdo hned ze startu mluvit o sobě, spáchal veřejnou řečnickou sebevraždu a současně otrávil 90% posluchačů. Každý dobrý řečník ví, že ti lidé nepřišli proto, aby si poslechli, jak je skvělý. Přišli proto, aby se něco dozvěděli.

Je v pořádku těšit se ze svých úspěchů, být si vědom svých kvalit. Pokud se na ně někdo zeptá, pak je na místě odpovědět a pochlubit se tím, z čeho takovou radost máte.
Má-li někdo potřebu vynášet veřejně na světlo své úspěchy, ať to alespoň dělá chytře. Může to nenápadně prohodit “jen tak” mezi řečí. Uvést vhodný konkrétní příklad ze svého života, na kterém bude každému jasné, že je vážně třída.

V prvních 30 vteřinách a 3 minutách prezentace je důležité chytře odpovědět posluchačům na otázky: „Proč tě mám poslouchat? Co mi to přinese?” 

2. chyba prezentace – monotóní a dlouhá řeč

Naše schopnost někoho sledovat je časově omezená. Naše pozornost odpadá během 15 až 20 minut. Nezapojí-li řečník aktivně své posluchače do přednášky, bude pro ně “uspávačem hadů”.

V praxi to znamená, že potřebuje klást publiku chytré otázky, které zaujmou a budou posluchače nutit přemýšlet. Dobrý řečník sleduje, rozkládá a zase skládá paradigmata svých posluchačů. Ví, že jeho přednáška se odehrává v hlavách jeho publika!

3. chyba prezentace – neznalost publika

PrezentacePokud přednášející neumí dobře poznat své publikum, může být pro ně buď nesrozumitelný nebo nudný. Když nemá dostatek informací, neví ke komu mluví. Často ho mohou jeho vlastní paradigmata přivést na zcestí.

Můžete pečlivě připravit přednášku jako řečník z článku „Nabídla mu kouření při prezentaci“, který je inspirován skutečnou událostí, a přesto vás publikum odmítne. Přednáška o prevenci pro pedagogy vypadá určitě jinak než pro dospívající mládež.

Chyba je, když nedává pozor na signály, které k němu publikum vysílá. Neptá se. Nezjistí si očekávání. Nemá připravené trefné poznámky, na kterých si otestuje, čemu se posluchači zasmějí a čemu ne, aby zjistil, jak k nim má mluvit.

4. chyba prezentace – řečnění bez spojení

kouzlo-spojeniŘečník ve světlech reflektorů nemá šanci rozpoznat konkrétní výraz jednotlivých pohledů, přesto je důležité dívat se lidem do tváří. Nikdy by neměl koukat přes sál na protější zeď nebo se otáčet zády k publiku.

Zkušený řečník ví, že musím mluvit ke konkrétním lidem. V sále, kde sedí 200 a více lidí sice nemůže mít oční kontakt s každým zvlášť, ale své pohledy by měl rozdávat všemi směry. Tímto neverbálním gestem naváže spojení s posluchači.

5. chyba prezentace – pouze fakta místo emocí

Potíž většiny odborných přednášek je suchost. Neodsýpá. Negraduje. Spousta sice cenných faktů, ale bez návaznosti na praktický život, užitek.
Je potřeba odlehčit téma. Jednoduše před publikem prožít a ztvárnit různé emoce (zvlášť, když vypráví příběh). Aby jeho zklamání nebo radost dolehly i na posluchače, kteří ten příběh nezažili, musí trochu přehánět a přehrávat. Teprve pak s ním mohou lidé sdílet jeho nadšení nebo zklamání. Ke každému faktu je žádoucí přidat konkrétní užitek pro posluchače.

6. chyba prezentace – neuspokojené očekávání

kouzlo-spojeni-2Když řečník neví, co publikum očekává, nemůže to dát. Proto je klíčovou součástí naplněných očekávání i důkladná příprava a správná propagace.
Dobrý prezentér neslibuje nic, co ve skutečnosti neřekne. Je-li v časovém presu, od čehož by mu měla dobrá příprava pomoci, stejně by měl říct vše, co předem deklaroval. I kdyby ve zkrácené formě, i za tu cenu, že třeba přetáhne, ale nesmí to přejít bez povšimnutí. Každý účastník by měl v ideálním případě odcházet s pocitem Jo! To je to, co jsem hledal. Přesně tohle jsem potřeboval!”

7. chyba prezentace – arogance bez empatie

Každý řečník dostane od publika hloupou otázku. Nebo už podobnou věc vysvětloval tolikrát, že si ani neuvědomí, že mu vyklouzla jedovatá poznámka, která byla zcela zbytečná a mohla se druhého dotknout. Prezentér může působit arogantně, když se nezajímá, co se v druhých odehrává, a stačí mu, že on si řekl to svoje.

Dobrý řečník si čas od času sám sedne do řad posluchačů, aby okusil a zažil všechny kiksy přednášejících a mohl se z nich poučit. Nebo aby nasbíral novou inspiraci, jak dělat dobré prezentace!

Jak prezentujete vy? Jaký řečník vás v posledních dnech nebo týdnech nadchnul?

Napište nám to do komentářů.

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

lektorka „vytváření vztahů“ a autorka Školy seznamování. Pomáhám lidem rozšiřovat jejich sféru vlivu, navazovat dobré kontakty a budovat vztahy. Jsem autorka Klubu přátelství pro lidi, kteří se chtějí seznamovat. Učím dovednosti, díky kterým lidé aktivně získávají nové kontakty, rozšiřují svůj vliv, získávají přirozený respekt a vytváří dobré vztahy.

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.