Krása je věcí matematiky – zlatý řez

Podívejte se na vydařenou reportáž TV Nova, která jednoduše ukazuje jak důležitý je “zlatý řez”. Jak se zlepší vaše videa a fotografie, když v kompozici využijete zlatý řez?

Co je to ZLATÝ ŘEZ

Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna iracionálnímu číslu

\varphi = {1+\sqrt5 \over 2} \approx 1{,}618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848\,\ldots

Již nejméně od renesance využívají zlatý řez umělci ve svých dílech, zejména ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr stran. Zlatý řez prý totiž působí esteticky příznivým dojmem; poměr zlatého řezu lze také pozorovat v přírodě.

Značení písmenem φ začal na počátku 20. století používat Mark Barr, přičemž je zvolil na počest řeckého sochaře Feidia (cca 490–430 př. n. l.), který podle historiků ve svých dílech zlatý řez hojně využíval. Občas se používá také označení 𝝉 (z řeckého tome = řez).

Opsáno z Wikipedie

Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen. — Johannes Kepler

Co změní zlatý řez ve vašem videu?

Děj, objekty i mluvené slovo umístěné do zlatého řezu vašeho videa působí přirozeněji právě tak jako je tomu na starých obrazech nebo fotografiích. Jsou divákem vnímány a přijímány až o 47% víc.

Mnohé odborné studie prokázaly zajímavý vztah mezi přirozenou kompozicí a přijímáním informací divákem. Pokud je řečník kompozičně umístěn na střed obrazu, divák je schopen přijmout přibližně 20% informací.

Pokud stejný řečník stejnou informaci říká kompozičně ve zlatém řezu, diváci přijmou až 67% informací a anáze si je zapamatují.

Proč je zlatý řez přirozený?

Nevím o žádné studii, která by se tím nezabývala, ale můžeme se oprávněně domnívat, že pro lidské smysly je zlatý řez přirozeností. Proto pokud je obraz komponován podle těchto pravidel je pro mysl důvěryhodnější, přijatelnější.

Vyzkoušejte si to sami. Natáhněte ruku před sebe se vstyčeným palcem. (Směrem do volného prostranství, aby ve vašem výhledu byla jen vaše ruka). Nyní se soustřeďte na svůj palec, který držíte před sebou.

Uvědomte si velikost svého výhledu. Tedy začátek a konec vašeho viděného obrazu. Nyní si uvědomte kam vám mysl komponuje váš zdvižený palec.

Překvapivě je to zlatý řez. Většinou pokud výhledu nic nebrání praváci vpravo a léváci vlevo.

Vaše videa budou diváky lépe vnímaná, pokud budete využívat v kompozici zlatý řez.

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.