Kvalita a odpovědnost

Jak se dotýká kvalita a odpovědnost distribučních sítí a zákazníků?
Obecně je v obchodě kvalita výrobků a služeb v přímé úměře s růstem a oblibou značky. Proto společnosti, které vážně uvažují o skutečném úspěchu své značky sází více na kvalitu než na “cenovou válku”.
Nikdo a nic není dokonalé. Proto úspěšné firmy budují efektivní a průhledný support. Zákaznické linky a podpora u těch nejúspěšnějších fungují 24 hodin, 365 dní v roce. U softwarových a hardwarových firem dokonce existuje zažitý standard, který zřetelně definuje rychlost řešení případných potíží zákazníka. Ti nejlepší jsou na sebe velmi přísní a berou služby zákazníkům tak vážně, že garantují vyřešení závad do 48 hodin.

Tady vidíme, že mezi kvalitou a odpovědností vůči zákazníkům je přímý vztah. Dotýká se nějak tento vztah také zprostředkovatelů a partnerů? Rozhodně ano.
Minimálně jim tuto odpovědnost ukládá zákon.

Obchodní zákon § 649(1) Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavření smlouvy; nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované smlouvy.

V praxi to znamená, že zprostředkovatel už při výběru své partnerské společnosti by měl pečlivě prověřit kvalitu nabízených výrobků a služeb. Také by se měl ujistit, že řádně funguje zákaznická linka a technická podpora společnosti.

Jednou z cest jak to ověřit je být sám sobě nejlepším zákazníkem. Používat doporučované produkty nebo služby a mít vlastní osobní zkušenost s užíváním produktu nebo služby. Případně i se zákaznickou linkou. Pokud vy sami budete spokojeným zákazníkem v těchto ohledech, pak je evidentně vše v pořádku.

Tady bych snad jen upozornil na ostražitost u hardwarových a softwarových společností. Pečlivě si přečtěte také licenční a smluvní ujednání. Je častým jevem, že některé společnosti se zbavují smluvně odpovědnosti za následky závad funkčnosti systémů. Je to pochopitelné, protože nelze všechny závady vždy včas odhalit. Právě zde nastupuje seriozní zákaznická linka nebo průhledná technická podpora. Současně s takovým ujednáním by mělo být jasně definováno jakých závad se takové vymezení týká, jakým způsobem a v jakém termínu budou závady odstraňovány. Zprostředkovatele však zavazuje k této zodpovědnosti zákon. V případě závad, které poškodí “zájemce” se snadno může stát, že zprostředkovatel zaplatí škody způsobené nefunkčností produktů.

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.