Máte doma saň nebo dračici?

Vaše mysl je jako pivovar. Jaké pivo máte rádi? Proč by ženy měly respektovat své muže a muži milovat své ženy?

Sv. Jiří

Muži nemají rádi ženy s častými hysterickými záchvaty, melancholickými stavy a depresí. Žena má inspirovat svého muže k hrdinským činům, podporovat ho, vlévat do něj optimismus, odvahu a cílevědomost. Je to ve skutečnosti ve prospěch samotné ženy, protože každý milující muž dosahuje dobrých skutků především kvůli ní.
Žít s depresivním, nazlobeným a náladovým člověkem je těžký úděl i pro toho nejtrpělivějšího muže. Pokud se ženě něco nelíbí na jeho chování, mnohem snadněji ho dokáže změnit povzbuzováním, inspirací a dobrou náladou. Samozřejmě, pouze tehdy, pokud muž není idiot a svoji ženu miluje.

Když muž přichází z práce unavený a je nabručený, nemůže se žena naladit na jeho vlnu. Je chybou, pokud se i ona začne zlobit, hádat se s ním a upadat do ponuré nálady. Muž v tu chvíli potřebuje její podporu, oporu v její jistotě a klidu, která mu dodá obrovskou dávku pozitivní energie.
Chce-li mluvit, naslouchejte. Buďte empatická (to je silná ženská vlastnost) a povzbuďte ho, ujistěte ho, že to dokáže vyřešit, že společně vše zvládnete. Nezačínejte se vztekat, hysterčit. Ano, vím, není to snadné. Ale v záchvatu negativních emocí nikdo nikdy nedostal dobrý nápad!

HadkyNiciVztahyAť už je muž v pohodě nebo ne, každý potřebuje po příchodu domů chvilku pro sebe. Nechte ho, ať se svým tempem přeladí na domácí prostředí. Má-li na to náladu, ať si pohraje s dětmi, které se na něj celý den těšily. Vyptávání hned u dveří, když si ještě zouvá boty: „Ahoj, tak jak bylo?!“ „Jak ses měl?“ „Co je nového?“ „Co v práci?“ Ho spíše zmrazí než rozmluví. Má-li muž nějaký výjimečný zážitek nebo nese-li dobré zprávy, nenechá si je dlouho pro sebe. Pokud se nestalo nic zvláštního, nemá o čem mluvit. Nese-li špatné zprávy, nechce se mu o tom mluvit hned ve dveřích. Potřebuje chvíli, aby si promyslel, jak to ženě sdělí. Možná si sám ještě potřebuje srovnat hlavu. Žádný muž nechce nosit domů špatné zprávy.

Samozřejmě se ani nepřetvařujte, máte-li špatnou náladu. Dělat si násilí a potlačovat emoce také nikdy nikomu dlouhodobě neprospělo. V takovém případě je velmi prospěšná chvilka mlčení. Nepřenášejte zbytečně svou špatnou náladu jeden na druhého. Jestliže potřebuje jeden z vás být sám a vyvětrat si hlavu, dopřejte si to.

Vašemu muži se určitě více líbíte, když se na něj usmíváte, máte dobrou náladu a každý den vidí a cítí, že se na něj těšíte.
Jen opravdu špatný a hloupý muž se bude vedle zářící a šťastné ženy zlobit. Už mnohé manželky dokázaly změnou vlastního chování změnit i své muže a zachránit manželství. Někdy stačí tak málo – začít u sebe. Malichernostmi, stěžováním, remcáním a věčnou nespokojeností si už hodně žen vykopalo “hrob” svého rodinného štěstí. Můžete-li, dělejte tyto změny ještě před svatbou a narozením dětí, abyste vy ani děti netrpěly v případě, že váš nastávající vás není hoden.

Muži touží být respektováni, ženy milovány.

Hysterické záchvaty nemá nikdo rád. A muži obzvlášť. Mužská mysl funguje tvrději a jednodušeji než ženská, proto muž očekává adekvátní chování, které lze vysvětlit rozumem. Muži kvůli své přirozenosti nejsou schopni pochopit ani odhadnout ženské vrtochy, náznaky a emoce. Pokud po muži něco chcete, nenechte ho hádat a domýšlet si. Nenaznačujte, co byste rády, ale řekněte si o to – prostě, žensky, pěkně. To pochopí a rád udělá.

Další zajímavost, nad kterou je nutno se zamyslet z obou stran je, že muži nemají rádi příliš „chytré“ ženy. Ne náhodou je slovo chytré v uvozovkách. V tomto případě nejde o moudré ženy, ale o takové, které potřebují mít vždy pravdu a poslední slovo. Toto chování se mužům nelíbí. Muži milují moudré ženy. Moudrost je um. Tedy vaše schopnost co nejlépe využívat nabyté znalosti a dovednosti, umění žít a budovat vztahy s lidmi a zachovávat klidný vztah s blízkými.

Muž má ženu milovat a dávat ji najevo svou lásku emocionálně i fyzicky. Měl by chápat, že pro ženu je přirozené projevovat svoje emoce. Muž by měl umět ženu „zkrotit“ – s láskou, trpělivostí a mužností. A když jí zvládne, tak ona se postupně zklidní a současně spolu porostou.

Muži se cítí nepříjemně, pokud je někdo často přerušuje. Muži mluví méně než ženy a proto v jejich větách má každé slovo smysl a znamená přesně to, co má znamenat. Přitom většina žen se vyžívá ve všelijakých náznacích, nápovědách mezi řádky a podtextech, kterým muž na 99% nerozumí. Pro muže je velmi důležité, aby si žena vyslechla to, co chce říct.

Hloupou ze sebe nikdy nedělejte. Váš vztah je rovnocenný, jen potřebujete každý z vás vyjádřit svoji podstatu jiným způsobem. Muž je tvor více racionální, žena více emocionální. Muži si u druhých cení intelekt. Ženy pochopení a sdílení. Mužům se na ženách líbí samostatné a rozvážné myšlením. Takové ženy jsou pro ně přitažlivější a váží si jich. Když žena mluví, touží být vyslyšena. Potřebuje, aby jí muž empaticky naslouchal, byl s ní a pro ní.

Typ žen, který se mužům protiví, jsou nenasytné a ziskuchtivé ženy – „zlatokopky“. Dobrý muž si zakládá na tom, aby nebyl milován kvůli něčemu. Ať už je to fyzická krása, síla, štědrost, sláva a zejména peníze. Touží být milován a respektován pro něj samotného. Ženy milujte své muže, proto kým jsou, to ostatní jsou jen nepovinné plusy v životě.

Ano, všechno má svůj důvod. Melancholie ani deprese nejsou jen tak z ničeho. Většina špatných psychických stavů vzniká tehdy, když se člověk zaměří příliš sám na sebe. Když řeší sám sebe, svoje pocity, svoje neštěstí, svoje bolesti, starosti, to „že mu něco chybí“. Přitom není dost aktivní k tomu, aby věci změnil! Jedna věc, kterou můžete změnit vždy, je vaše myšlení – jste nekonečně svobodná bytost. Pokud se například zaměříte na druhé, na to čím jim můžete být prospěšní, jak jim můžete pomoci – to je cesta z depky.

Není to dovolená, ani bylinková koupel proti stresu. Je to vaše rozhodnutí nezabývat se příliš vlastním neštěstím.

Co se děje lidem paralyzovaným nějakým strachem,

pocity úzkosti, závislosti, beznaděje?

Vaše mysl vyprodukuje každý den tisíce a tisíce myšlenek. Jediný, kdo ovládá vaši mysl, jste vy sami. Vy rozhodujete, jaké myšlenky budete produkovat, na co se zaměříte, čím budete žít. Lidé, kteří jsou pohlceni něčím negativním, dovolili jediné své myšlence (nebo souboru podobných myšlenek), aby nad nimi převzala moc.

Představte si vaši mysl – váš mozek jako pivovar. Vy jste majitelem pivovaru. Vy rozhodujete, jaké pivo budete vyrábět. Vaše myšlenka je jako jedna lahev piva, kterou jste vyrobili. Může jedna lahev piva získat moc nad majitelem pivovaru? Může ho ovládat?

Vy rozhodujete! Můžete lahev otevřít a vypít. Můžete ji zahodit a rozbít. Můžete s ní dělat cokoliv chcete – vy jste majitelem pivovaru a vaše myšlenka je váš majetek.

Proto se rozhodněte být šťastní!

Myslet pozitivně! Milovat!

Přeji vám mnoho sil, odhodlání a pozitivního myšlení na cestě ke společnému štěstí!

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

lektorka „vytváření vztahů“ a autorka Školy seznamování. Pomáhám lidem rozšiřovat jejich sféru vlivu, navazovat dobré kontakty a budovat vztahy. Jsem autorka Klubu přátelství pro lidi, kteří se chtějí seznamovat. Učím dovednosti, díky kterým lidé aktivně získávají nové kontakty, rozšiřují svůj vliv, získávají přirozený respekt a vytváří dobré vztahy.

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.