Nabídla mu kouření při prezentaci …

Sedmnáctiletá studentka gymnázia Anna K. nabídla profesorovi kouření při prezentaci, když v rámci prevence přednášel o škodlivosti kouření.

Terminologie

Slajd z prezentace

Profesor biologie Jaroslav F v rámci výuky zařadil preventivní přednášku o škodlivosti kouření. Pečlivě nastudoval statistické údaje i lékařské výzkumy. Velmi kreativně sestavil i PowerPointovou prezentaci. Se svou přípravou byl spokojen.

Po celou dobu jeho přednášky byl ve třídě šum. Žáci se nudili a nevěnovali jeho skvěle připravené prezentaci pozornost.

Prvních 15 minut profesorovy prezentace mělo dva jednoduché cíle. Vysvětlit terminologii a ukázat důležitá fakta. Doufal, že pak studenti budou lépe rozumět tomu, co říká. Profesor shrnul nejdůležitější čísla a přešel k problematice odvykání kouření. Příliš si nevšímal studentů, kteří stále závažnost tématu ignorovali. Zvedl hlas a řekl: “Víte, že téměř 80% kuřáků touží přestat kouřit? A 35% kuřáků se o to pokusí a pouze 10% se to podaří?” V tom okamžiku se z lavice zvedla sedmnáctiletá studentka, která mu nabídla kouření.

Odvykani

Slajd z prezentace

“Když je to tak složité a těžké, nebylo by lepší dál kouřit? Dáte si cigaretu?” podala mu svojí krabičku cigaret a pokračovala…

“Je to nuda, pane profesore. Stejně na něco umřít musíme. Proč bych měla zkoušet přestat, když to na 90% do nedokážu?”

Prezentační fiasko! V čem byla chyba?

Jsou dnešní studenti tak zkažení, že s nimi nepohnou ani krutá čísla? Rozhodně ne! Dobře připravená prezentace by jistě zaujala. Interaktivně by vtáhla do děje. Získala by si pozornost.

Můžeme namítnout, že profesor prezentaci přece poctivě připravil!

Ano, nastudoval statistiky. Stáhl si obrázky. Prošel veřejně dostupné informace o vědeckých výzkumech a připravil PowerPointovou prezentaci. To je vypadá jako dobrý začátek. Ale přesto jí nedokázal zaujmout své publikum. I ty nejlepší myšlenky, projekty, zboží nebo služby potřebují efektivní prezentaci!

AmosdoClanku

Ilustrační obrázek z WEBu akce

Můžete se odlišit od konkurence a lépe zaujmout své zákazníky!

Připravili jsme pro vás intenzivní trénink prezentačních dovedností. Naučíme vás používat unikátní nástroj, který vám umožní efektivně prezentovat vaše myšlenky, projekty, zboží nebo služby.

Přijedeme za vámi do 7 měst v ČR a SR. Stačí si vybrat město a termín, kdy společně zapracujeme na vašich dovednostech v programu Prezentujte jako Ámos.

Vaše prezentace už nebudou stejné!

Publikum vás bude milovat a konkurenci necháte daleko za sebou.

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.