Kde se bere síla video marketingu?

Také někdy zabloudíte na takzvaný chat v elektronických vydáních nejrozšířenějších českých novin? * esej František Koukolík (odvysílanou ČTV v cyklu JADRO v červnu 2010)

Začíná svou esej František Koukolík (odvysílanou ČTV v cyklu JADRO v červnu 2010). Skvělý vhled do problematiky komunikace na internetu. Jeho závěr, kde říká, jak se vypořádat s elektronickou lůzou, je velmi zajímavý. Zdůvodnění, které přitom zmiňuje zřetelně vysvětluje v čem je síla video komunikace a video marketingu.

Právě zapojení podvědomí a sociální odezvy respondera – skupiny responderů dává efektivitu a sílu video komunikaci, přenášení emocí a budování vztahů… PODÍVEJTE SE SAMI

Kde se bere síla video marketingu?

Z toho co říká F. Koukolík je pro vaš marketing velmi důležité poučení. Sociální odezva je síla, která může znásobit vaše podnikání. Díky ní můžete pomocí video marketingu navazovat hlubší a kvalitnější vztahy se zákazníky.

Využívejte tuto sílu video marketingu pravidelně. Program Video klíč k úspěchu vám s tím pomůže.

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.