Jen ve svobodě je explosivní růst

Za posledních několik let jsme viděli už mnohokrát rozpadající se firmy, organizace, nejrůznější společenství, rodiny a nejrůznější vztahy. Počátek rozpadu všech těch svazků lze snadno vysledovat a pojmenovat dříve než k němu skutečně dojde.

Svoboda je klíč skutečného růstu

Máš-li něco rád, dej tomu svobodu. Pokud se to k tobě vrátí, je to tvoje navěky. Pokud se to k tobě nevrátí, nikdy ti to nepatřilo. * Hebrejské přísloví

Někdy firmy začínají s úžasnou vizí a produktem. Mají zápal, tvrdě pracují a vše jde ráz na ráz. Po nějakém čase je překvapí dynamika růstu. Nezralý majitel firmy pak udělá opatření, která omezí svobodu fungujících leaderů. Při direktivním řízení společnosti nevzniká synergie a omezuje se tak explozivní růst. Výsledkem je, že se začne hroutit leadership obchodních týmů a následně celá společnost.Proč? Protože společnost – zejména v MLM – je živý organismus, který podléhá přírodním zákonům a principům. Je přírodní zákonitostí, že organismy rostou nebo uvadají. Z toho plyne, že zastavení růstu je začátek konce (uvadání).

“JAKOU KONDICI MÁ TA VAŠE SPOLEČNOST? MŮŽETE NĚJAK POMOCI, K RŮSTU? JE VEDENÍ A LEADERSHIP V JEDNOTĚ PRO UDRŽENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK RŮSTU?”

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.