Už starověcí učenci to věděli…

Už jste si někdy připadali jako cizinec, který nemluví česky? Vaše komunikace s týmem je studená, vázne a informace netečou správným způsobem? Stále dumáte, co za tím stojí…
Odpověď je jednoduchá – vaše slova, myšlenky, prezentace.
Už starověcí učenci věděli, že umění rétoriky – řečnění je efektivní způsob působení na posluchače. Sókratés, Platon, Aristotelés a všichni ti, jejichž jména se zapsali do dějin, ovládali rétoriku.
Možná namítnete, že to byl starověk. A znáte jména Cyril, Metoděj, J. A. Komenský, Tomáš Akvinský, Jan Hus? Ano, jsou to lidé, kteří významně ovlivnili středověké dějiny, protože ovládali rétoriku.
A co František Palacký, Winston Churchill nebo královna Alžběta? Lidé, kteří utvářeli naše dějiny novověku. Bez rétoriky by to nemohli dokázat. Rétorika bývala výsadou učenců a šlechticů, vladařů a politiků.

Dnes můžete nastartovat svou vlastní jedinečnost a naučit se praktické, jednoduché techniky, které změní způsob vašeho myšlení i komunikace. Získáte dovednosti neocenitelné hodnoty pro váš osobní rozvoj a profesionální prestiž v obchodě i společnosti.

DNES SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT KE KURZU PREZENTUJTE JAKO ÁMOS

  • Naučíte se, jak vytvořit lepší spojení se svým okolím
  • Získáte efektivní nástroje pro vaši komunikaci
  • Pochopíte, jak reaguje tělo na slova, naučíte se mu naslouchat
  • Naučíte se, jakým způsobem přemýšlet a jak dosahovat předem stanovených cílů
  • Získáte dovednost, jak klást klíčové otázky
  • Vaše jednání budou efektivní, stanete se bravurním vyjednavačem
  • Vaše obchodní taktiky budou úspěšné a přinesou vám vynikající výsledky
  • Stanete se vzorem pro druhé
  • Najdete nové tvůrčí způsoby jak řešit problémy
FBkomenty

Autor: David M Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…

Napište mi, co si o článku myslíte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.